Crep M-997 Banat Toza Marković

Crep M-997 Banat Toza Marković

43.00 рсд

Kvalitetan crep domaćeg proizvođača Toza Marković – Kikinda

Opis proizvoda

Dimenzije : 405×230 mm
Pokrivne dimenzije : 290-200×190 mm
Masa : 2,6 kg
Razmak letava : 290-200 mm

Za 1m² krova potrebno je :
a) 18,2 kom. pri razmaku letava od 290 mm
b) 26,3 kom. pri razmaku letava od 200 mm

U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 25°. Preporučuje se postavljanje crepa na razmaku letava od 290 mm. Konstrukcijom crepa omogućeno je postavljanje crepa i na razmake letava sve do 200 mm. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa.

• U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača – hidroizolacije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.