Crep Klasik Premium Toza Marković

Crep Klasik Premium Toza Marković

49.00 рсд

Kvalitetan crep domaćeg proizvođača Toza Marković – Kikinda

Opis proizvoda

Dimenzije: 421 x 251 mm
Pokrivne dimenzije: 360 x 210 mm
Masa: 2,75 kg
Razmak letava: cca 300-360 mm
Za 1m² krova potrebno je 12,5-15 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova (crep se postavlja pravolinijski).
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.